Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

služby

Činnost

Zabývám se architektonickou, projekční a inženýrskou činností
v oblasti výstavby občanských, veřejných
a průmyslových staveb.
Spolupracuji se stabilním týmem odborných projektantů ve všech profesích. (viď LIDÉ)

Disponuji kompletní počítačovou a reprografickou technikou.
Dokumentace jsou tvořeny v CAD a 3D prostředí.

Zpracovávám všechny stupně projektové dokumentace:

– architektonické studie (AS),
– projekty pro územní řízení (DÚŘ),
– projekty pro stavební povolení (DSŘ),
– realizační dokumentace (DRS),
– dokumentace pro výběr dodavatele,
– návrhy a projekty interiérů,
– návrhy a projekty zeleně,
– návrhy rekonstrukcí objektů, stavebních úprav a sanací,
– zaměření skut. stavu nebo-li passport objektů.

Současně poskytuji inženýrskou činnost:

- přerokování dokumentace stavby a projektu s dotčenými orgány státní správy,
místní samosprávy a zainteresovanými organizacemi a osobami,
- zabezpečení vyjádření jednotlivých orgánů státní a veřejné správy a organizací,
- zabezpečení vyjádření správců inženýrských sítí (IS) potřebných pro vydání SP,
– autorský dozor,
– konzultační služby pro efektívní zhodnocení nemovitostí,
– příprava marketingových podkladů.