Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

služby

Ceník

Ceny za projekt jsou zpravidla stanovovány
na základě honorářového řádu ČKA a ČKAIT dle Sazebníku
pro navrhování nabídkových cen projektových prací
a inženýrských činností UNIKA.

Výchozí položkou pro stanovení ceny projekčních prací jsou
započitatelné náklady stavby,
které se stanovují odhadem nebo na základě
předběžné kalkulace ze studie.

Výše celkového základního honoráře se stanoví procentem ze
započitatelných nákladů stavby, objektu
nebo profesní dodávky a podle honorářové zóny,
ke které stavba nebo objekt náleží.

Tyto ceny nejsou závazné, ale beru je jako doporučující
a v určitých případech je možné jednat o snížení honoráře.
Podrobnější informace a možnost orientačního výpočtu
je přístupná na stránkách
České komory autorizovaných inženýrů a techniků.